Demokraattisempi digitalisaatio – asiakas on kuningas

Digipalvelutehtaassa kehitettävien palveluiden ideointi tehdään joukkoistamalla ja mukaan voit liittyä kansalaisen, yrityksen tai viranomaisen roolissa. Mukana tuomasi ideat sparrataan ja jalostetaan eteenpäin Digipalvelutehtaan jalostusvaiheessa.

Liity yhteisön Slack työtilaan

Digipalvelutehdas – 90 päivää – tulos tai ulos

Digipalvelutehtaan ytimessä on ketterä kehittäminen, jolla jalostetuista ideoista toteutetaan konkreettinen ja testattava osatoteutus lyhyellä kehityssyklillä. Toteutuksen jälkeen arvioidaan vastaako toteutus asiakkaan tarvetta ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Digipalvelutehtaassa hyödynnetään avointa co-create tyylistä kehitysprosessia, lähdekoodia ja avoimia standardeja.

Katso esityksiä Speakerdeck.com

Yhteentoimivia palveluita – ei kehitetä eriöissä

Digipalvelutehdas on suomalaisen digitalisaation toteuttamisen työväline, joka pureutuu kokeilukulttuurin edistämiseen sekä hallitusohjelman tavoiteasetteluun julkisten palveluiden digitalisoimiseksi. Digipalvelutehdas ei kuitenkaan ole ratkaisu kaikkiin palvelunkehityshaasteisiin vaan sen pariin pyritään saamaan 80% kehitysprojekteista, loput muulla sovitellulla mallilla.

Kansallista ja alueellista – kaikilla tasoilla

Digipalvelutehdas ei ole vain kansallisten palveleluiden kehittämiseen tarkoitettu väline. Konseptiin kuuluu myös alueelliset keskukset, joiden puitteissa edistetään kaupunkien ja alueiden paikallisten digitaalisten palveluiden kehitystä asukkaiden arjen tueksi.

Liity yhteisön Slack työtilaan

.

Periaatteet

Konseptin taustalla vaikuttaa periaatteet, jotka mahdollistavat tehokkaan yhdessä kehittämisen avoimesti yhteistyössä.

Asiakkaan osallistaminen

Konseptissa asiakas on keskiössä. Rajapintoja (API) käyttävät kehittäjät ovat lopputuotteina syntyvien palveluiden käyttäjien rinnalla yksi asiakasryhmämme

Avoimesti ja ketterästi

Avoin lähdekoodi on oletusarvo, avoimet rajapinnat liityntäpinta ja Github koodimme koti. Ketterät menetelmät ja scrum tiimit toimintatapamme. Github käyttö mahdollistaa toiminnan jatkuvan arvioinnin tunnuslukujen ja graafien avulla.

Nopeita tuloksia

Uskomme ideoiden nopeaan testaamiseen ja iteratiiviseen kehittämiseen yhdessä. Tulos pitää näkyä 90 päivän sisällä.

Yhdenmukaisuus

Julkisen sektorin kehitysalustojen (kuten OKM Palvelukehitysalusta) tai kaupallisten alustojen käyttäminen kehittämisalustana, yhdenmukaisesti käyttäytyvät rajanpinnat ja kehitysprosessit tehostavat tuotantoa.

Käytetyt palvelut ja mallit

Rakennamme konseptista mahdollisimman hyvin yhteisöä palvelevaa kokonaisuutta.
Palveluvalikoimaa tarkastellaan säännöllisesti ja sen kehittämisestä vastaa Digipalvelutehdas -tiimi

Keskitetty koodinhallinta

Projektien koodit löytyvät aina Githubista yhdestä osoitteesta: github.com/digipalvelutehdas

Valinnaiset kehitysalustat

Ideoiden toteutus tapahtuu valinnanvaraisella pilvialustalla, kuten esimerkiksi OKM Palvelukehitysalusta, Heroku, Azure ja Amazon.

Demola alusta

Hyödynnämme Demola alustaa innovaatioiden jalostamiseen konsepteiksi (15 projektia vuodessa), josta sitten tuotteistus jatkuu joko julkisen sektorin tuella tai yritysten kautta. Lue lisää Demolasta.

Keskitetty rajapintojen hallinta

Kaikki avoimet rajapinnat ovat helposti hallittavissa ja käyttöönotettavissa keskitetystä kehittäjäystävällisestä API-hallinnasta. Käytämme APIKA:a.

Avoin yhteisö

Kehitysyhteisössä on toimialan kattava edustus. Käytämme yhteisöalustana Slack -palvelua.

Kontita tai kuole

Containers pohjainen kehitys on oletusarvoinen tapamme toimia. Käytämme Red Hat OpenShift alustaa konttien (containers) hallintaan. Lue lisää Red Hat OpenShift

Prosessi

Tuotekehitysprosessi on yksinkertainen, selkeä ja tehokas sisältäen vain välttämättömän

1

IDEA

2

TARINAT

3

RESURSOINTI

4

TOTEUTUS

5

EVALUOINTI

Lue lisää Speakerdeckistä.

Digipalvelutehdas yhteystiedot

Digipalvelutehtaan kansallisen tason kehityksestä vastaa 3 henkisesti ketterää ICT -taustaa omaavaa virkamiestä ja harjoittelija.
Lisäksi Digipalvelutehtaaseen kuuluu alueelliset keskukset, joiden yhteyshenkilöt löydät alta.
Digipalvelutehtaassa hyödynnetään pelillistämistä ja palvelumuotoilua. Tiimin yhteyshenkilöt löydät alta.
Tiimin tukena on laajeneva digitalistien avoin yhteisö

Jarkko Moilanen

Jarkko Moilanen

Kehittämispäällikkö
Puh.: +358 2953 30003

Digipalvelutehtaan patruuna. Ideanikkari, avoimen lähdekoodin ja rajapintojen (API) lähettiläs.

Tero Huttunen

Erityisasiantuntija

Työmyyrä ja tiimin rauhoittava elementti. Digitalisaation yleisosaaja.

Tomi Kytölä

Ylitarkastaja

Pitkän linjan ICT -kehittäjä.

Juristi

Juristi

Hallitusneuvos

Tiimin lakinikkari

José Raúl Berlanga Zárate

José Raúl Berlanga Zárate

Korkeakouluharjoittelija

Raúl vastaa Digipalvelutehtaan businessmallien kehityksestä yhteistyössä yritysten kanssa.

Tule mukaan

Sinä harjoittelijaksi?

Harjoittelija
Puh.: +358 29 533 0288

Hae meidän tiimiin harjoittelijaksi, ICT -kyvyt olennaisia.

Alueellisten keskusten yhteystiedot

Lisäksi Digipalvelutehtaaseen kuuluu alueelliset keskukset, joiden yhteyshenkilöt löydät alta.

Taina Ketola, Pirkanmaa

Taina Ketola

Kehittämispäällikkö (Pirkanmaa)
Puh.: +358 3 248 1302

Pirkanmaan alueellisen keskuksen yhteyshenkilö.

Oulu

Oulun yhteyshenkilö

Oulun kontakti

Oulun alueellisen keskuksen yhteyshenkilö.

Tule mukaan

Varsinais-Suomen yhteyshenkilö

Varsinas-Suomen yhteyshenkilö

Varsinas-Suomen alueellisen keskuksen yhteyshenkilö.

Palvelumuotoilun & pelillistämisen ryhmä

Digipalvelutehtaassa hyödynnetään pelillistämistä ja palvelumuotoilua. Tiimin yhteyshenkilöt löydät alta.

Mikael Seppälä

Mikael Seppälä

Service Design Master

Digipalvelutehtaan palvelumuotoilun ammattilainen ja lähettiläs.